Roy van Kaathoven
Full Stack Developer

Anker Palletgroep

About the project

Communicatie tussen verschillende afdelingen en softwarepakketten kan wel eens fout gaan. Middels een synchronisatieservice die Exact en Outlook synchroniseert is dit verleden tijd voor de planning.

Na het in gebruik nemen van Exact liep Anker Palletgroep tegen het probleem aan dat er nu veel dubbel werk werd verricht voor het gelijk houden van gegevens tussen Exact en Outlook. Wanneer er een nieuwe order werd aangemaakt binnen Exact dan komt daar een agendapunt aan te hangen binnen Outlook van wanneer deze order verwacht kan worden en wanneer deze vracht gelost moet worden.

Hiervoor heb ik een synchronisatie service geschreven die voor alle nieuwe orders in Exact een bijbehorend agendapunt maakt binnen Outlook. Wanneer de planner in Outlook een agendapunt versleept dan wordt de datum binnen Exact automatisch gesynchroniseerd. Hierdoor kan de administratie gemakkelijk alles binnen Exact blijven doen, en de planner hoeft alleen maar zijn agendapunten te verslepen binnen Outlook. Geen miscommunicatie meer.

Project Details

  • Language
    Scala, Javascript
  • Technologies
    Play Framework, Ext-JS