Roy van Kaathoven
Full Stack Developer

Solar Panel Configurator

About the project

Bij het inmeten van zonnepanelen voor uw dak komt er nogal wat kijken. Voorheen werd dit voornamelijk gedaan door een installateur door op locatie de afmetingen op te nemen, later kan dit veelal digitaal. Deze zonnepaneel leverancier bied de klant een totaaloplossing aan voor zonnenergie en wilde de mogelijkheid hebben om via hun bestaande webomgeving zonnepanelen in te meten.

Hiervoor heb ik een frontend tool geschreven waarmee op gedetailleerde kaarten een tekening gemaakt kan worden van een dak waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Eerst markeert de gebruiker zijn dak met eventuele obstakels. Vervolgens wordt het dak gevuld met zonnepanelen door enkele parameters op te geven.

Middels deze tool kan de leverancier met zijn dealers hun klanten beter ondersteunen bij het configureren van hun zonnepanelen, met beter inzicht in de verwachte opbrengst.

Project Details

  • Languages
    PHP, Javascript
  • Technologies
    Webpack, Leaflet, Angular